Działalność nierejestrowana
Działalność nierejestrowana pozwala zarabiać nieduże kwoty na świadczeniu usług lub sprzedaży towarów bez rejestracji działalności gospodarczej.
Wakacje kredytowe
Najwyższa od lat inflacja i rosnące od dłuższego czasu stopy procentowe spowodowały, że wprowadzono rządowe wakacje kredytowe. Jak wpływają one […]
Dokumentowa forma czynności prawnej
Dokumentowa forma czynności prawnej pozwala na wywołanie określonych skutków prawnych bez skomplikowanych procedur – pod pewnymi warunkami.